ADEP – Kancelaria Podatkowa

ADEP - Kancelaria Podatkowa Priorytetem firmy jest chęć zapewnienia klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie i odciążenie ich z obowiązków nakładanych przez politykę fiskalną państwa. Firma posiada wszystkie wymagane uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. Podjęcie współpracy z firmą eliminuje ryzyko popełnienia błędu poprzez złą interpretację przepisów podatkowych lub błędy rachunkowe, gdyż Biuro przejmuje pełną odpowiedzialność za okres współpracy, posiadając przy tym stosowne dla tego typu działalności ubezpieczenia. Grono kilkunastu zaufanych pracowników stanowiących trzon kadry firmy ADEP, uczestniczy na bieżąco w kursach i szkoleniach, gwarantując umiejętność prawidłowej interpretacji zmieniającego się prawa i przepisów, a dobra atmosfera współpracy wypracowana przez Biuro podczas wieloletnich kontaktów z urzędami skarbowymi i ZUS-em pozwala szybko rozwiązać większość problemów wynikających z prowadzonych przez klientów działalności.